Chia sẻ API dùng chung mô hình phân loại ảnh bằng AutoML trên Google Cloud?

Câu hỏi

[Deep learning] Chào mọi người. Mọi người cho mình hỏi là đã xây dựng được một mô hình phân loại ảnh bằng AutoML trên Google Cloud nhưng hiện tại chỉ sử dụng trên tài khoản cục bộ. Giờ em muốn thông qua API của tài khoản mình để những tài khoản khác có thể sử dụng được mô hình không ạ? Em tìm tài liệu mãi mà không thấy ai nhắc đến! 😔

Google Cloud

Đang trả lời 0
Tang Trieu Phu 2 năm 2020-04-18T14:38:20+07:00 1 Trả lời 307 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    3
    2020-04-18T14:43:53+07:00
    Câu trả lời đã chỉnh sửa.

    Bạn tham khảo thử trang upload ảnh http://www.upsieutoc.com xem. Thấy cũng lưu trữ trên Google Cloud, có chức năng quét ảnh 18+ và ẩn nó đi.

Trả lời