Có người yêu (hơn 2 năm) nhưng thích người khác phải làm sao?

Câu hỏi

Có người yêu nhưng thích người khác thì phải làm như nào? Tình yêu hơn 2 năm.

Đang trả lời 0
mostof 4 tuần 1 Trả lời 57 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn nên cân nhắc, tránh đứng núi này trông núi nọ, có thể mất cả chì lẫn chài. Chưa là vợ chồng thì có thể lựa chọn quen tiếp hay không, nếu chọn được người phù hợp nhất. Hãy đặt vài câu hỏi trước khi quyết định. Người bạn đang quen có thật sự làm bạn thoải mái, tôn trọng bạn hay không? Người bạn thích có thích bạn hay không hay là bạn cảm thấy vậy? Người này có tốt hay không?

    Cuối cùng vẫn là lựa chọn của bạn? Chọn đúng thì hạnh phúc, chọn sai thì phải đánh đổi thanh xuân.

Trả lời