Thuật ngữ SPA trong giao dịch bất động sản là gì?

Câu hỏi

Người nước ngoài muốn mua căn hộ tại Việt Nam thì có nhiều điều kiện. Trong đó có nhắc tới SPA. Vậy thuật ngữ SPA trong giao dịch bất động sản là gì?

Thành công! 0
Nam Châm 2 năm 1 Trả lời 2706 lượt xem 1

Trả lời ( 1 )

 1. Nghĩa của thuật ngữ SPA

  A sales and purchase agreement (SPA) trong tiếng Việt gọi là Thỏa thuận mua bán, là một hợp đồng pháp lý bắt buộc người mua phải mua và người bán phải bán sản phẩm hoặc dịch vụ. SPA có thể thấy trong tất cả các loại hình kinh doanh nhưng thường được liên kết với các giao dịch bất động sản như là một cách để hoàn thiện lợi ích của cả hai bên trước khi kết thúc thỏa thuận.

  Hiểu các thỏa thuận mua bán

  Một SPA làm cơ sở cho một giao dịch diễn ra, cung cấp một khuôn khổ về cách giao dịch sẽ tiến hành, những gì được bao gồm trong giao dịch và, nếu cần thiết, những gì được loại trừ khỏi giao dịch. Nó cho phép người mua và người bán một tài sản cụ thể đàm phán, và cuối cùng đồng ý, một mức giá phù hợp. Mặc dù không bắt buộc cho mọi giao dịch, nhưng SPA thường được sử dụng cho các giao dịch mua lớn hoặc mua thường xuyên trong một khoảng thời gian xác định.

  Trả lời hay nhất
  Hủy chọn câu trả lời hay nhất

Trả lời