Mình làm em họ ghét tới mức tránh mặt và lơ không thèm nói chuyện?

Câu hỏi

Mình chọc nhỏ em họ quá chớn mình đi xin lỗi nó không chịu. Mình chỉ nói chuyện với nó rất ít nhưng thường thì nó không giận tới mức như vậy. Có ai chỉ cách làm hòa với nó?

0
Minh Tâm 2 năm 0 Câu trả lời 177 lượt xem 0

Trả lời