Tại sao đoàn làm phim phải bê cái máy quay to như cái thùng phi khi quay nhỉ?

Câu hỏi

Các bác cho hỏi là em thấy có 1 số máy nhỏ nhỏ như Sony A6500 hay dòng Canon D quay được video 4K. Sao đoàn làm phim người ta không dùng loại này để quay mà phải bê cái máy to như cái thùng phi nhỉ?

0
Cô Bé Mộng Mơ 11 tháng 0 Câu trả lời 123 lượt xem 0

Trả lời