Task Manager không hiện app đang chạy nhưng vẫn báo khi shut down laptop?

Câu hỏi

Laptop em cứ tắt là nó hiện như thế này, vào Task Manager thì không thấy gì, em sợ có phần mềm độc hại ẩn mà quét bằng BKAV cũng không hiện virus gì, các cao nhân giúp em với. Em cảm ơn trước ạ 😊

Laptop bị dính virus

Đang trả lời 0
bin119411 8 tháng 2021-05-31T00:58:57+07:00 1 Trả lời 59 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn có thể dùng Windows Defender mặc định trong hệ điều hành Windows để quét xem sao nhé, có thể đã có chương trình chạy ngầm hoặc một phần mềm nào đó bị lỗi thiếu file nên hay hiện lên thế nào, cũng có thể là Windows bị lỗi nhé. Bạn có thể dùng phần mềm CCleaner để dọn dẹp và cấu hình lại máy cho nhẹ hơn.

Trả lời