Thử máu có kết quả dương tính HBsAg, vậy có bị gì không?

Câu hỏi

Tôi đi thử máu có kết quả dương tính HBsAg, vậy là có bị gì không? Như vậy là có bị nguy hiểm không? Có cần phải điều trị hay không?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 235 lượt xem 0

Trả lời