Vì sao chuông nứt đánh không kêu?

Câu hỏi

Tôi thấy chuông đã bị nứt thì đánh như thế nào cũng không thể kêu được nữa. Xin hỏi tại sao lại như vậy?

0
Nam Châm 3 năm 2018-08-22T14:31:44+07:00 0 Câu trả lời 334 lượt xem 0

Trả lời