Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Nhập địa chỉ email đã đăng ký và tạo mật khẩu mới trong link gửi đến mail của bạn.

Thêm câu hỏi

Bạn phải đăng nhập để đặt câu hỏi

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Chào mừng bạn gia nhập trang hỏi đáp cộng đồng Hiệp Sĩ Việt Nam.

Khoá học “Làm máy Tái chế nâng cấp rác thải nhựa”

Bạn đang là học sinh cấp 3 tại thành phố Hồ Chí Minh? Bạn muốn tìm hiểu về vấn nạn rác thải nhựa, kiến thức và kỹ năng cơ bản về cách làm máy để tái chế nâng cấp rác thải nhựa? Hãy đăng kí khóa học “Làm máy Tái chế nâng cấp rác thải nhựa” được tài trợ bởi Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

  • Học sinh cấp 3 đăng kí tại đây trước ngày 21/09/2018.
  • Tình nguyện viên đăng kí tại đây trước ngày 21/09/2018

Are you a high school student in Ho Chi Minh City? Do you want to learn about plastic waste, basic knowledge and skills to build a machine that upclycles plastic waste? Let’s register for the course “Building Machines to Upclycle Plastic Waste” funded by the U.S. Consulate General.

  • High school students register at here before September 21.
  • Volunteers register at here before September 21.

Thông tin về Nam ChâmĐã xác minh

Trả lời