Ai là người giàu nhất thế giới hiện nay?

Câu hỏi

Trước đây mình nghe Bill Gates ông chủ của Microsoft là người giàu nhất thế giới nhưng ông ta đã về hưu. Còn hiện nay ai mới là người giàu nhất thế giới?

0
Cô Bé Mộng Mơ 1 năm 0 Câu trả lời 188 lượt xem 0

Trả lời