Con Mỹ lai 1972 tìm mẹ tên Gái đen và dì 3 Cúc ở Sông Bé

Câu hỏi

Con là Mỹ lai sinh khoảng tháng 3/1972, trên đường chạy giặc tại Tân Khai, Hớn Quản, Sông Bé (nay là tỉnh Bình Phước).

Nay tìm mẹ tên Gái (thường gọi là Gái đen) làm ở Sở Mỹ, Đắc Nik, Bình Long, dì 3 Cúc (chạy giặc cùng mẹ), Cậu 5 Long và mợ (xưa có thời gian bán cá ở Rừng Lá, Xuân Lộc, Đồng Nai), bà ngoại tên An (ba An) làm xưởng mủ Quản Lợi, bà ngoại An có em gái là bà tư Thạch…

Trên đường mẹ Gái và dì Cúc chạy giặc năm 1972 từ Bình Long xuống Bình Dương, con thất lạc mẹ ở trại tiếp cư Phú Văn, sân banh Gò Đậu Sông Bé (cuộc sống khó khăn, mẹ Gái cho con người khác nuôi dùm)…

Con có nghe tin mẹ Gái và dì 3 Cúc năm 1975 chạy giặc ra Nha Trang, mẹ Gái bị tai nạn cục một cánh tay…

Quý bà con ai có thông tin xin giúp đỡ. Con trai Mỹ lai mẹ đang sinh sống: Ngã 3 ấp 6, xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương. LH: 0975782009. Mong tin mẹ Gái, dì 3 Cúc, cậu 5 Long, bà ngoại ba An, dì tư Thạch.

Con Mỹ lai tìm mẹ Gái đen Bình Phước

đã khóa 0
dinhvanhieu1972 2 tháng 0 Câu trả lời 265 lượt xem 0

Trả lời