Đưa ra mô tả và yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu của một bài toán quản lý?

Câu hỏi

1. Đưa ra mô tả và yêu cầu đối với Cơ sở dữ liệu (CSDL) của một bài toán quản lý.
2. Xây dựng biểu đồ thực thể liên kết (ER) cho CSDL của bài toán đưa ra (phân tích và giải nghĩa chi tiết từng bước).

0
shinphamm 11 tháng 2020-10-19T20:25:02+07:00 0 Câu trả lời 188 lượt xem 0

Trả lời