Em muốn thi đá bóng nhưng ba mẹ không cho. Em phải làm sao?

Câu hỏi

Em muốn thi đá bóng nhưng ba mẹ không cho và không ủng hộ. Đó là ước mơ của em rồi, bây giờ em phải làm sao ạ?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 148 lượt xem 0

Trả lời