Lạp xưởng cừu mua chỗ nào ngon rẻ?

Câu hỏi

Ở Ninh Thuận là nơi nuôi cừu rất nhiều. Mình muốn mua lạp xưởng cừu thì mua ở đâu? Ai biết chỉ với nhé.

0
Cô Bé Mộng Mơ 2 năm 0 Câu trả lời 204 lượt xem 0

Trả lời