Mua lạp xưởng dê ở đâu ngon?

Câu hỏi

Nghe nói trên thị trường có loại lạp xưởng mới là lạp xưởng dê. Cho hỏi ở đâu bán lạp xưởng dê?

0
Cô Bé Mộng Mơ 3 năm 0 Câu trả lời 305 lượt xem 0

Trả lời