Loài động vật nào có thể mang vác nặng nhất?

Câu hỏi

Có phải thân xác càng nặng càng mang vác được vật nặng không? Nếu không thì loài động vật nào có thể mang vác nặng nhất hành tinh?

0
Nam Châm 5 năm 2018-07-15T14:09:44+07:00 0 Câu trả lời 301 lượt xem 0

Để lại câu trả lời