Nhiệt động học: Nhiệt độ sôi của một chất lỏng bất kỳ phụ thuộc vào cái gì?

Câu hỏi

– Quá trình biến đổi nhiệt động là gì? Chu trình nhiệt động là gì? Phải làm gì để quá trình biến đổi nhiệt động xảy ra?
– Môi chất lạnh hay còn gọi là gas lạnh là gì? Nó có được coi là hệ nhiệt động không? Tại sao?
– Đặc điểm của các loại gas lạnh? Có những loại gas lạnh nào?
– Nhiệt độ sôi của một chất lỏng bất kỳ phụ thuộc vào cái gì? Chúng có quan hệ với nhau như thế nào?
– Áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối khác nhau như thế nào? Tại sao không thể tạo ra được áp suất chân không tuyệt đối (0 Mpa)?
– Khi áp suất tăng hoặc giảm thì thông số gì của chất lỏng bất kỳ sẽ thay đổi theo? Lấy các ví dụ để minh chứng kết luận anh/chị vừa rút ra?
– Thế nào là quá trình Bay hơi; Ngưng tụ; Nén đoạn nhiệt; Tiết lưu đẳng entanpy? Nêu đặc điểm của các quá trình kể trên? Nêu sự khác nhau của môi chất trước và sau các quá trình trên? Làm thế nào để các quá trình trên xảy ra?
– Thiết bị nào đảm bảo quá trình lưu động (chuyển động) của môi chất trong chu trình nhiệt động của máy điều hòa không khí nói trên?

0
Ng Tuan 2 năm 2021-06-13T15:44:08+07:00 0 Câu trả lời 48 lượt xem 0

Trả lời