Cảm nhận về nhân vật Dế Mèn trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”?

Câu hỏi

Môn Ngữ văn: Sau khi học xong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (Tô Hoài) em viết đoạn văn ngắn từ 5 – 7 câu cảm nhận về nhân vật Dế Mèn, trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ. (gạch chân và chú thích).

Nhân vật dế mèn

0
Lê Mỹ Phúc 1 tháng 2021-12-20T02:38:18+07:00 0 Câu trả lời 11 lượt xem 0

Trả lời