Tìm bạn thân tên Tô Minh Hùng, trước 1975 ở xóm Bánh Tằm – Rạch Giá, Kiên Giang

Câu hỏi

Tìm bạn thân tên Tô Minh Hùng ở Rạch Giá, Kiên Giang. Trước học ở trường Trung học Nguyễn Trung Trực. Trước năm 1975, nhà Hùng ở xóm Bánh Tằm.

Đang trả lời 0
Jimmy 2 năm 2021-03-09T10:04:12+07:00 1 Câu trả lời 223 lượt xem 0

Câu trả lời ( 2 )

  1. Câu trả lời đã chỉnh sửa.

    Vì không gõ dấu tên nên xin hỏi lại là anh này tên Hưng hay tên Hùng?

    Có một người trên Facebook tên là To Minh Hung cũng ở Cà Mau: https://www.facebook.com/minhhung.to.967

Trả lời