USD index là gì?

Câu hỏi

Như chúng ta đã biết, VN-index để chỉ chỉ số chứng khoán Việt Nam. Còn USD index thì sao? USD index để chỉ đồng đô la hay còn gì khác?

Đang trả lời 0
Nam Châm 3 năm 2018-08-10T12:37:57+07:00 1 Trả lời 350 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. US Dollar Index / Dollar Index – Chỉ số đô la Mỹ. Chỉ số này thể hiện mối quan hệ giữa đồng đôla Mỹ với tiền tệ của các quốc gia khác.

    Chỉ số đô la phổ biến nhất là USDX, được giao dịch trên NYBOT và thể hiện mối quan hệ giữa đồng USD với 6 tiền tệ sau: Euro (EUR), Yên Nhật (JPY), Frank Thụy Sĩ (CHF), đôla Canada (CAD), Krona Thụy Điển (SEK), Bảng Anh (GBP). Các tiền tệ này có tỷ lệ khác nhau. Chỉ số USDX được tính như giá bình quân của 6 loại tiền tệ (giá trị trung bình của mức biến động tỷ giá). EUR chiếm hơn 50% tỷ lệ trong chỉ số này. USDX thường được các nhà giao dịch sử dụng như một chỉ báo phân tích kỹ thuật. Một chỉ số khác khá phổ biến – FED – được tính toán bởi Cục dự trữ Liên bang Mỹ và là tỷ giá trung bình của USD so với 26 tiền tệ.

    Nguồn: US Dollar Index

    Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời