Em có thể vừa khởi nghiệp vừa đi làm ở một công ty full-time không?

Câu hỏi

Hiện tại em đang khởi nghiệp về ngành nông nghiệp nhưng hạn chế về vốn. Em muốn vừa khởi nghiệp vừa làm trong một công ty full-time có được không?

0
Nam Châm 4 năm 2018-08-10T13:09:41+07:00 0 Câu trả lời 359 lượt xem 0

Trả lời