Xe hóa giá là xe gì?

Câu hỏi

Trên mấy diễn đàn về xe thỉnh thoảng có hay nhắc đến xe hóa giá. Cho hỏi xe hóa giá là xe gì vậy ạ?

Thành công! 0
Nam Châm 2 năm 1 Trả lời 370 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Xe hóa giá là xe nhà nước đứng ra bán.

  Có 3 loại hóa giá:

  a/ Xe tịch thu xung quỹ nhà nước

  b/ Xe dân sự toà án xử lý

  c/ Xe biển số xanh tài sản của nhà nước

  Trả lời hay nhất
  Hủy chọn câu trả lời hay nhất

Trả lời