Cha mẹ thấp có sinh được con cao lớn không?

Câu hỏi

Thông thường, cha mẹ cao thì con cái cũng cao. Nhưng cha mẹ thấp có sinh được con cao lớn không?

0
Nam Châm 3 năm 2018-07-15T14:13:44+07:00 0 Câu trả lời 302 lượt xem 0

Trả lời