Cuộc thi Light Novel Contest 2021 khi nào bắt đầu?

Câu hỏi

Tôi muốn tham gia cuộc thi Light Novel Contest 2021 này. Vậy khi nào thì cuộc thi sẽ diễn ra?

Đang trả lời 0
issei senpai 2 năm 2021-02-06T11:36:44+07:00 0 Trả lời 353 lượt xem 1

Trả lời ( 1 )

  1. Về thời gian diễn ra cuộc thi, bạn vào web hoặc fanpage chính thức của cuộc thi để cập nhật nhé. Mỗi cuộc thi đều có đăng thể lệ lên trang truyền thông của họ để mọi người có thể theo dõi.

Trả lời