Customer Lifetime Value (CLV) là gì?

Câu hỏi

Trong bán hàng, dân sales thường nghiên cứu về Customer Lifetime Value (CLV). Vậy CLV là gì? Cách ứng dụng CLV vào quá trình kinh doanh để tăng doanh thu ra sao?

Customer Lifetime Value

Đang trả lời 0
Nam Châm 3 năm 2019-09-13T20:15:07+07:00 1 Trả lời 1251 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Trong marketing, Customer lifetime value (CLV hoặc CLTV), Lifetime customer value (LCV), hoặc Life-time value (LTV), tiếng Việt gọi là Giá trị trọn đời của khách hàng, Giá trị khách hàng trọn đời hoặc Giá trị trọn đời là một dự đoán về lợi nhuận ròng được quy cho toàn bộ mối quan hệ trong tương lai với khách hàng.

    (Nguồn: Wikipedia)

    Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời