Lệnh PLO trong giao dịch chứng khoán là gì?

Câu hỏi

Gần đây, sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HSX) mở thêm 15 phút giao dịch khớp lệnh sau giờ. Vậy chức năng lệnh PLO được sử dụng như thế nào? Vậy ý nghĩa của lệnh PLO trong mua bán chứng khoán là gì?

trong tiến trình 0
Nam Châm 5 năm 2018-11-12T17:38:31+07:00 1 Trả lời 698 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Lệnh PLO chính thức có hiệu lực trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HSX) từ ngày 5/11/2018 nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường. Đây là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC). Thời gian tính từ sau 14h45 – 15h trong mỗi phiên giao dịch.

  Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

  Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.

  Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.

  Kết thúc phiên giao dịch sau giờ, các lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

  Chọn là câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời