Tắm bằng sen vòi có lợi ích gì không?

Câu hỏi

Tắm bằng sen vòi có tác dụng hay lợi ích gì khác so với tắm bằng bồn vậy mọi người?

0
The anh 2 năm 0 Câu trả lời 166 lượt xem 0

Trả lời