Sinh học 9: Di truyền và biến dị – Chương III. ADN và gen?

Câu hỏi

Câu hỏi của môn Sinh học lớp 9: Đoạn mạch thứ 1 của gen có trình tự các nu sau:

A-T-G-T-X-X-G-T-A-T-G-G-X-X-X

Hãy xác định:

a) Trình tự các nu của đoạn mạch 1,2.

b) Số nu mỗi loại của đoạn gen này.

c) Tỉ lệ (A+G)/(T+X) ở đoạn mạch thứ 1 và đoạn mạch 2 và cả đoạn gen.

d) Số liên kết trong đoạn gen này.

e) Số liên kết với hóa trị giữa các nu của đoạn này.

ADN và GEN

Đang trả lời 0
thuyandonglinh 7 tháng 1 Trả lời 183 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Câu trả lời đã chỉnh sửa.

  Đáp án được chia sẻ từ giáo viên Phạm Thị Linh:

  a) Trình tự các nu:

  + Mạch 1: 3′ ATGTAXXGTAGGXXX5′

  + Mạch 2: 5′ TAXATGGXATXXGGG3′

  b) Số nu mỗi loại của đoạn gen: Số nu loại A = T = 6, G = X = 9

  c) Tỷ lệ A + G/ T + X = 1

  d) Số liên kết H của đoạn gen là: 2A + 3G = 2 x 6 + 3 x 9 = 39

  e) Số liên kết hóa trị giữa các nu ở đoạn gen này là: N – 2 = (6 + 9) x 2 – 2 = 28.

Trả lời