Website quảng cáo miễn phí có cần thực hiện thủ tục với Bộ Công Thương hay không?

Câu hỏi

Tôi là cá nhân mong muốn lập một website chuyên cho việc quảng cáo, rao vặt hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người, không có quy định thu phí dịch vụ. Như vậy, tôi có cần phải đăng ký website thương mại điện tử hay không? Tôi chỉ là cá nhân, không có điều kiện thành lập doanh nghiệp hay công ty. Vậy, tôi có đủ điều kiện đăng ký website thương mại điện tử hay không?

0
Cô Bé Mộng Mơ 5 năm 2018-09-27T23:57:49+07:00 0 Câu trả lời 391 lượt xem 1

Trả lời