Toán lớp 9: Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp BHC theo a (tam giác ABC)?

Câu hỏi

Cho ΔABC nhọn và H là trực tâm. Vẽ hình bình hành BHCD. Đường thẳng đi qua D và song song BC cắt AH tại E.

a/ Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC và M là trung điểm BC, đường thẳng AM cắt OH tại G. CMR: G là trọng tâm của ΔABC.

b/ Giả sử OD=a. Hãy tính độ dài đường tròn ngoại tiếp BHC theo a.

0
rosenguyen171206 3 năm 2021-02-23T00:23:39+07:00 0 Câu trả lời 230 lượt xem 0

Để lại câu trả lời