Có công ty phục vụ “cõi âm” nào trên sàn chứng khoán Việt Nam không?

Câu hỏi

Công ty phục vụ “cõi âm” (mai táng) là một ngành nghề đặc biệt. Vậy trên sàn chứng khoán Việt Nam có công ty nào như thế niêm yết hay không?

0
Nam Châm 4 năm 2018-08-12T12:42:44+07:00 0 Câu trả lời 324 lượt xem 0

Trả lời