Hóa học 9: Tính nồng độ % của mỗi Oxit trong hỗn hợp MgO và Cu2O?

Câu hỏi

Cho 12g hỗn hợp MgO và Cu2O tác dụng đủ với 200ml HCl 2m. Tính nồng độ % của mỗi Oxit ban đầu.

0
Pham Thanh Tra 3 năm 2020-09-21T20:13:19+07:00 0 Câu trả lời 145 lượt xem 0

Trả lời