Tại sao có hiện tượng người chết sống lại?

Câu hỏi

Có nhiều trường hợp người bị ngưng tim, tay chân lạnh cứng nhưng sau tỉnh lại, sống thêm được mấy năm. Vì sao vậy?

0
Nam Châm 3 năm 2018-08-21T15:07:05+07:00 0 Câu trả lời 295 lượt xem 0

Trả lời