Cách giải quyết khi có người trong nhóm không làm tròn trách nhiệm?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi: Nếu trong một đội nhóm có một người làm không tròn nhiệm vụ được giao thì phải làm gì ạ? Chỉ ra nguyên nhân và cách giải quyết. Em cảm ơn mọi người ạ.

Đang trả lời 0
duc9109 7 tháng 2021-05-18T00:28:34+07:00 1 Trả lời 68 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    2
    2021-05-18T00:34:04+07:00

    Khi hình thành một đội nhóm làm việc thì việc đầu tiên là tạo ra 1 nguyên tắc làm việc chung và đảm bảo rằng tất cả phải đồng ý nguyên tắc này. Có thưởng phạt rõ ràng, tất cả vì lợi ích chung. Khi một người không làm tròn trách nhiệm phải xem thái độ của họ như thế nào, vì một lý do khách quan nào đó hay là họ không có tinh thần xây dựng, bị ép phải làm. Lúc này cần phải giao việc lại cho phù hợp và phải cho mọi người được trình bày quan điểm của mình, mọi người phải tôn trọng. Còn không phải loại ra vì không hợp với tiêu chí của nhóm. Thà bỏ con sâu còn hơn để lại làm sầu nồi canh.

Trả lời