Hộ kinh doanh tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu cá nhân được không?

Câu hỏi

Luật đấu thầu:

Hộ kinh doanh khi tham gia đấu thầu có thể tham gia với tư cách nhà thầu cá nhân được hay không? Giải thích?

0
nguyễn lập sơn 2 tháng 2023-10-16T15:00:12+07:00 0 Câu trả lời 5 lượt xem 0

Để lại câu trả lời