Luận điểm về mục đích của môn Quản trị học cho sinh viên?

Câu hỏi

Một giáo sư đại học đã nói với sinh viên của mình mục đích của môn quản trị học hướng đến việc giảng dạy cho sinh viên về cách thức quản trị chứ không nhằm đào tạo sinh viên trở thành nhà quản trị. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này? Hãy nêu các luận điểm của bạn.

0
Vũ Minh Thư 2 tháng 2023-09-30T17:23:58+07:00 0 Câu trả lời 24 lượt xem 0

Để lại câu trả lời