Tìm bạn Huỳnh Thị Kim Phượng, học trường THPT Hoàng Hoa Thám khóa 1994-1997

Câu hỏi

Tìm bạn Huỳnh Thị Kim Phượng, sinh năm 1979, học chung từ lớp 10A9 đến 12A9, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Niên khóa 1994-1997, tốt nghiệp năm 1997. Bạn có người chị song sinh là Huỳnh Thị Hồng Phượng học cùng lớp và cùng năm.
Hiện nay 2 bạn có một người là giáo viên tại Đồng Nai.

0
nguyenthanhcuong19011979@gmail.com 2 năm 2020-05-29T22:18:43+07:00 0 Câu trả lời 422 lượt xem 0

Trả lời