Vì sao một tấn gỗ nặng hơn một tấn thép?

Câu hỏi

Thầy giáo của tôi nói một tấn gỗ nặng hơn trọng lượng của một tấn thép khoảng 2,3 kg. Điều này có đúng không?

0
Nam Châm 4 năm 2018-08-21T14:58:27+07:00 0 Câu trả lời 351 lượt xem 0

Trả lời