Bộ nhận diện thương hiệu gồm những gì?

Câu hỏi

Anh chị làm doanh nghiệp cho hỏi thương hiệu ngoài Logo công ty ra thì Bộ nhận diện thương hiệu gồm những gì? Thứ tự quan trọng của thương hiệu được sắp xếp như thế nào?

Logo công ty - Bộ nhận diện thương hiệu

0
Nam Châm 6 tháng 0 Câu trả lời 207 lượt xem 0

Trả lời