Địa lý 10: Các điều kiện tự nhiên & KTXH có ảnh hướng đến phát triển ngành GTVT?

Câu hỏi

Bài tập môn Địa lý lớp 10: Chứng minh các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển của ngành giao thông vận tải?

Địa lý: Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển ngành giao thông vận tải?

Đang trả lời 0
Ta Ngoc Linh 2 tuần 1 Trả lời 79 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng rất khác nhau tới phân bố và hoạt động của các loại hình giao thông vận tải.

  Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải:

  1. Điều kiện tự nhiên

  – Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải.

  Ví dụ: Ở hoang mạc, phương tiện vận tải đặc trưng là lạc đà. Ở vùng băng giá, phương tiện vận tải hưu hiệu là xe kéo.

  – Ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải.

  Ví dụ: Khí hậu và thời tiết có ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của các phương tiện vận tải.

  + Ở nước ta về mùa mưa lũ, hoạt động của ngành vận tải đường ô tô và đường sắt gặp nhiều trở ngại; còn ở nhiều khúc sông, tàu thuyền chỉ có thể qua lại trong mùa nước lớn.

  + Ở xứ lạnh, về mùa đông nước sông đóng băng, tàu thuyền không qua lại được.

  + Các sân bay nhiều khi phát ngừng hoạt động do sương mù dày đặc hay do tuyết rơi quá dày.

  2. Điều kiện kinh tế – xã hội

  – Sự phát triển và phân bổ các ngành kinh tế quốc dân có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và phân bố, cũng như sự hoạt động của ngành giao thông vận tải.

  – Phân bố dân cư, đặc biệt là sự phân bố các thành phố lớn và các chùm đô thị có ảnh hưởng sâu sắc tới sự vận tải hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô.

  – Trong các thành phố lớn và các chùm đô thị, đã hình thành một loại hình vận tải đặc biệt là giao thông vận tải thành phố.

  (Nguồn: loigiaihay.com/cac-nhan-to-anh-huong-toi-phat-trien-va-phan-bo-cac-nganh-giao-thong-van-tai-c93a12866.html)

Trả lời