Phương thức biểu đạt và phó từ trong câu “Mùa thu, vạt hoa cúc dại cũng nở bung hai bên đường”?

Câu hỏi

Mùa thu, vạt hoa cúc dại cũng nở bung hai bên đường. Những bông hoa cúc xinh dịu dàng, lung linh như từng hại tia nắng nhỏ. Thảm cỏ may thì tím biếc nôn nao. Hoa cỏ may quấn quýt từng bước chân, theo tận vào lớp học. Tiếng đọc bài ngân nga vang ra ngoài cửa lớp, khiến chú chim sâu đang nghiêng chiếc đầu nhỏ xinh tìm sâu trong kẽ lá cũng lích rích hót theo. Giọt nắng sớm mai như vô tình đậu lên trang vở mới, bừng sáng lung linh những ước mơ.

a) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên.

b) Chỉ ra phó từ và cho biết ý nghĩa của phó từ cho câu văn sau:
“Mùa thu, vạt hoa cúc dại cũng nở bung hai bên đường”.

c) Xác định thành phần câu và nêu cấu tạo của vị ngữ cho câu văn sau:
“Mùa thu, vạt hoa cúc dại cũng nở bung hai bên đường”.

d) Xác định các từ láy được sử dụng trong đoạn văn trên.

Giúp tôi với!

Hoa cúc dại

0
Nguyen Thi Ngoc Tinh 2 năm 2021-01-04T20:54:35+07:00 0 Câu trả lời 406 lượt xem 0

Trả lời