Môn Vật lý 10: Tính điểm rơi của quả bóng và hòn đá?

Câu hỏi

Các bạn giải giúp mình môn vật lý lớp 10 với.

1. Một học sinh đứng ở rìa của một vách đá và ném một hòn đá theo phương ngang với tốc độ 18 m/s. Vách đá cao = 50 m so với mực nước biển như hình 2.15. Hãy xác định:
a. Tọa độ vị trí ban đầu và các thành phần vận tốc ban đầu của đá?
b. Phương trình chuyển động và phương trình vận tốc của hòn đá theo các phương và?
c. Sau bao lâu hòn đá chạm mặt nước?

2. Một quả bóng được ném ra từ một cửa sổ tầng trên của một tòa nhà. Bóng được truyền một vận tốc ban đầu là 8 m/s và hợp với phương ngang một góc. Quả bóng chạm đất 3 giây sau đó. Xác định:
a. Vị trí bóng rơi?
b. Chiều cao của cửa số nơi ném bóng?
c. Sau bao lâu bóng có độ cao 10.0m?

3. Để tạo một trận lở tuyết người ta bắn một loạt đạn đại bác lên một sườn núi. Biết đạn pháo rời nòng ở tốc độ 1000 m/s. Mục tiêu dự định bắn cách khẩu pháo 2000m và cao 800m. Nên bắn ở góc nào để đạn trúng mục tiêu?

0
vothenhien2001 3 tuần 0 Câu trả lời 59 lượt xem 0

Trả lời