Sinh học: Thí nghiệm kiểm tra sự mọc mầm của củ khoai tây?

Câu hỏi

1 bạn học sinh lấy khoai tây mới thu hoạch để làm thí nghiệm kiểm tra sự mọc mầm của củ. Theo em dự đoán tỉ lệ mọc mầm của các củ khoai tây này là bao nhiêu? Giải thích?

Khoai tây mọc mầm

0
Liemvd1282005 8 tháng 2021-06-14T01:19:12+07:00 0 Câu trả lời 77 lượt xem 0

Trả lời