Việt Nam có những ai là Giáo sư âm nhạc?

Câu hỏi

Ngoài giáo sư Trần Văn Khê (đã qua đời). Hiện tại có những ai là Giáo sư âm nhạc của Việt Nam?

0
Cô Bé Mộng Mơ 1 năm 0 Câu trả lời 125 lượt xem 0

Trả lời