Cần làm gì khi tham gia hoạt động chung của trường?

Câu hỏi

Cần làm gì khi tham gia hoạt động chung của trường? Trả lời giúp mình với.

trong tiến trình 0
nguyễn hồng nhung 1 năm 2022-09-22T15:31:54+07:00 0 Trả lời 25 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Hoạt động của nhà trường mang tính tập thể vì lợi ích chung nên khi tham gia mình cần chủ động và vì mục tiêu chung tập thể. Đóng góp của mỗi cá nhân đều góp phần cho thành công chung của hoạt động. Qua đó mình được rèn luyện thêm nhiều kỹ năng sống, là hành trang vững chắc cho tương lai.

Để lại câu trả lời