Mục đích và Mục tiêu có khác nhau hay không?

Câu hỏi

1. Mục tiêu là gì? Khái niệm về mục tiêu cuộc đời.
2. Mục đích – Mục tiêu có khác nhau hay không? Tầm quan trọng của mục tiêu. Ví dụ + hình ảnh.
3. Kế hoạch – Mục tiêu liên quan ở điểm nào? Ví dụ + hình ảnh.
4. Tác dụng – Tác hại của việc lập/không lập mục tiêu? Ví dụ + hình ảnh.
5. Kỷ luật là gì? Làm sao xây dựng kỉ luật bản thân?
6. Phương pháp lập mục tiêu S-M-A-R-T? Ví dụ + hình ảnh.
7. Những tài liệu và thông tin liên quan nhằm nâng cao tính trau dồi và xác định mục tiêu rõ hơn?

0
vovantrinh 2 tháng 2023-10-08T01:12:51+07:00 0 Câu trả lời 9 lượt xem 0

Để lại câu trả lời