Phân tích vấn đề về quá trình đô thị hóa ở các nước châu Á?

Câu hỏi

Môn địa lý:

Hãy phân tích vấn đề đô thị hóa ở các nước châu Á. Nêu tình hình, thuận lợi, khó khăn của các nước châu Á về quá trình đô thị hóa. Có nêu ví dụ một số nước điển hình.

Cờ các quốc gia châu Á

0
phantienanh 2 năm 2021-09-21T02:05:15+07:00 0 Câu trả lời 250 lượt xem 0

Để lại câu trả lời